Remedial Teaching Huizen

Beelddenker of Taaldenker?

Ieder mens wordt geboren als een beelddenker. Vanaf het vierde jaar ontwikkelt een kind een voorkeur voor één van beide manier van informatieverwerving en -verwerking. Wanneer een kind ongeveer tien jaar oud is, is dit proces voltooid en kun je vaststellen of het kind het visuele (beelddenken) of verbale (taaldenken) leersysteem dominant gebruikt.denkwolkjeboom copy

In het onderwijs wordt vooral een beroep gedaan op de vaardigheden waar taaldenkers goed in zijn (letten op details, informatie verwerken op volgorde, auditief aanbieden van de leerstof, etc.). Beelddenkers kunnen hierdoor vastlopen.

Beelddenkonderzoek

Hebt u het vermoeden dat uw kind gebruik maakt van een visuele leerstijl? Dit kan onderzocht worden. Tijdens een beelddenkonderzoek wordt met behulp van het wereldspel gekeken hoe uw kind zijn of haar informatie verwerft en verwerkt. Verder zal er ook gekeken worden of er sprake is van een eventuele visuele disfunctie.

Wereldspel

Het wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument. Met het wereldspel kan onderzocht worden hoe een kind zijn informatie verwerft en verwerkt. Omdat er geen taal bij komt kijken is het zeer geschikt voor niet-talige kinderen (beelddenkers, dyslecten, allochtone of faalangstige kinderen). Ik gebruik dit instrument om meer te weten te komen over de leerstijl waar een kind de voorkeur aan geeft.

Visuele disfunctie

Het komt regelmatig voor dat de ogen van een kind (of volwassene) niet optimaal samenwerken. Dit kan leiden tot leerproblemen. Als de ogen niet goed samenwerken noemen we dit Fixatie Disparatie. De hersenen kunnen de beelden van beide ogen niet goed tot één enkel beeld versmelten. Dit kan wazig, bewegend of onduidelijk zicht veroorzaken, maar ook onrustig gedrag veroorzaken.

Een aantal kenmerken bij visuele disfunctie:IMG_0255

– Hoofdpijn of oogpijn
– Slordig schrijven
– ‘Lezen is stom’
– Zwakke concentratie
– Hoofd scheef houden tijdens lezen en/of schrijven
– Zwakke spelling
– Last van fel licht
– Erg moe uit school komen

Onderzoek
Bij een standaard onderzoek bij de oogarts of opticien wordt alleen gekeken naar gezichtsscherpte en de gezondheid van de ogen. Visuele disfunctie komt hierbij niet aan het licht. Het is daarom verstandig om bij vermoedens van Fixatie Disparatie een visuele screening te laten doen door een bevoegd visueel screener of een compleet onderzoek te laten doen door een bevoegd Functioneel Optometrist.

Visueel screener
Ik ben opgeleid tot bevoegd visueel screener en heb in de praktijk de beschikking over een bioptor. Dit is een speciaal apparaat om visueel onderzoek mee uit te voeren. Wanneer de uitslag hier aanleiding toe geeft, zal ik u doorverwijzen naar een bevoegd Functioneel Optometrist voor nader onderzoek.

Oefeningen
Vaak wordt bij een visuele disfunctie aan dyslexie gedacht. Het verschil met dyslexie is echter dat visuele disfunctie te behandelen is met een training en/of een speciale bril, dyslexie niet. Dit oefenprogramma kan gevolgd worden bij Remedial Teaching Huizen.

Begeleiding

Beeld en Brein Schoolbasis

Beeld en Brein Schoolbasis is een training waarin kinderen leren hoe ze hun werk beter aan kunnen pakken. In acht bijeenkomsten wordt gewerkt aan het (h)erkennen van de eigen sterke en zwakke kanten, tekstbegrip, geheugenstrategieën, omgaan met faalangst, de samenwerking van beide hersenhelften, leren van teksten, opzetten van een werkstuk, spreekbeurt of boekverslag met een conceptmap en de rekenformule uit contextsommen herkennen. De stof is verdeeld over acht lessen van 75 minuten. Er wordt gewerkt met het Beeld en Brein Schoolbasis werkboek. De training wordt gegeven in groepjes van maximaal vier kinderen. Het is ook mogelijk om de leerstof te verwerken in individuele sessies. We werken dan in het eigen tempo van de leerling het werkboek door en er is dan ruimte voor individuele accenten. De lestijd en het aantal benodigde lessen zal in dat geval afwijken.

De kosten voor de groepstraining bedragen  €340,- voor 8 lessen van 75 minuten (inclusief werkboek en benodigde materialen).

Visuele training

Bij visuele training worden diverse oefeningen gedaan om de ogen te leren beter samen te werken. Het is hierbij van de belang dat de oefening ook thuis trouw gedaan worden. Na een week of zes treedt meestal de eerste verbetering op.  Na tien weken is het probleem doorgaans zeer sterk verminderd of zelfs verdwenen. In een enkel geval is het nodig om nog eens tien weken te oefenen.

Leren in beweging – into Bounce

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat beweging een grote rol speelt bij het leren. Het bewegingsprogramma into Bounce bestaat uit oefeningen die invloed hebben op het vestibulair stelsel. Dit stelsel werkt nauw samen met het reflexenstelsel om samen tot een evenwicht te komen.

Een probleem met het vestibulair stelsel kan een verstoring in het reflexenstelsel veroorzaken, maar andersom kan een verstoring in het reflexenstelsel een probleem in het vestibulaire systeem veroorzaken. Hierdoor kunnen belemmeringen bij het leren ontstaan.

Het oefenprogramma wordt uitgevoerd op een Bellicontrampoline. Deze trampoline verschilt van gewone trampolines doordat deze geveerd wordt door elastieken in plaats van metalen veren. Hierdoor is oefenen op de Bellicon minder belastend voor het lichaam.

De oefeningen op de Bellicon kunnen ingezet worden als aanvulling op reguliere remedial teaching, als aanvulling op het visuele trainingsprogramma of als zelfstandig oefenprogramma.

Meer informatie over into Bounce trainingsprogramma vindt u hier.

 bellicon