Remedial Teaching Huizen

Remedial teaching

Bij Remedial Teaching Huizen kunt u terecht voor remedial teaching op alle vakgebieden (lezen, rekenen, begrijpend lezen, spelling). Voor er met remedial teaching gestart kan worden, vindt er eerst een vrijblijvend intakegesprek plaats. Dit gesprek is kosteloos. Tijdens dit gesprek brengen we de verwachtingen en mogelijkheden van de gewenste begeleiding in kaart. Soms is de hulpvraag eenvoudig en is er geen onderzoek vooraf nodig. Vaak blijkt tijdens het gesprek dat er wellicht een diepere oorzaak achter de leerproblemen ligt. In dat geval wordt, voordat er met remedial teaching wordt gestart, een pedagogisch didactisch onderzoek afgenomen bij de leerling om de mogelijkheden en de moeilijkheden in kaart te brengen.

Remedial teaching is altijd maatwerk. Er wordt naar de hele leerling gekeken en niet alleen naar dat ene vakgebied waar het kind moeite mee heeft. Wanneer ik bij een leerling problemen signaleer die buiten mijn kennisgebied vallen, zal ik niet aarzelen om dit aan te geven en het kind doorverwijzen naar iemand die het kind beter kan helpen.