Remedial Teaching Huizen

Visuele disfunctie

Het komt regelmatig voor dat de ogen van een kind (of volwassene) niet optimaal samenwerken. Dit kan leiden tot lees- en/of leerproblemen. Als de ogen niet goed samenwerken noemen we dit Fixatie Disparatie. De hersenen kunnen de beelden van beide ogen niet goed tot één enkel beeld versmelten. Dit kan wazig, bewegend of onduidelijk zicht veroorzaken, maar ook onrustig gedrag veroorzaken.

Een aantal kenmerken bij visuele disfunctie:IMG_0255

– Hoofdpijn of ‘oogpijn
– Slordig schrijven
– ‘Lezen is stom’
– Zwakke concentratie
– Hoofd scheef houden tijdens lezen en/of schrijven
– Zwakke spelling
– Last van fel licht
– Erg moe uit school komen

Onderzoek
Bij een standaard onderzoek bij de oogarts of opticien wordt alleen gekeken naar gezichtsscherpte en de gezondheid van de ogen. Visuele disfunctie komt hierbij niet aan het licht. Het is daarom verstandig om bij vermoedens van Fixatie Disparatie een visuele screening te laten doen door een bevoegd visueel screener of een compleet onderzoek te laten doen door een bevoegd Functioneel Optometrist.

Visueel screener
Ik ben opgeleid tot bevoegd visueel screener en heb in de praktijk de beschikking over een bioptor. Dit is een speciaal apparaat om visueel onderzoek mee uit te voeren. Wanneer de uitslag hier aanleiding toe geeft, zal ik u doorverwijzen naar een bevoegd Functioneel Optometrist voor nader onderzoek.

Visuele training

Vaak wordt bij een visuele disfunctie aan dyslexie gedacht. Het verschil met dyslexie is echter dat visuele disfunctie te behandelen is met een training en/of een speciale bril, dyslexie niet. Dit oefenprogramma kan gevolgd worden bij Remedial Teaching Huizen.

Bij visuele training worden diverse oefeningen gedaan om de ogen te leren beter samen te werken. Het is hierbij van de belang dat de oefening ook thuis trouw gedaan worden. Na een week of zes treedt meestal de eerste verbetering op.  Na tien weken is het probleem doorgaans zeer sterk verminderd of zelfs verdwenen. In een enkel geval is het nodig om nog eens tien weken te oefenen.

Leren in beweging – into Bounce

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat beweging een grote rol speelt bij het leren. Het bewegingsprogramma into Bounce bestaat uit oefeningen die invloed hebben op het vestibulair stelsel. Dit stelsel werkt nauw samen met het reflexenstelsel om samen tot een evenwicht te komen.

Een probleem met het vestibulair stelsel kan een verstoring in het reflexenstelsel veroorzaken, maar andersom kan een verstoring in het reflexenstelsel een probleem in het vestibulaire systeem veroorzaken. Hierdoor kunnen belemmeringen bij het leren ontstaan.

Het oefenprogramma wordt uitgevoerd op een Bellicontrampoline. Deze trampoline verschilt van gewone trampolines doordat deze geveerd wordt door elastieken in plaats van metalen veren. Hierdoor is oefenen op de Bellicon minder belastend voor het lichaam.

De oefeningen op de Bellicon kunnen ingezet worden als aanvulling op reguliere remedial teaching, als aanvulling op het visuele trainingsprogramma of als zelfstandig oefenprogramma.

Meer informatie over into Bounce trainingsprogramma vindt u hier.

 bellicon