Remedial Teaching Huizen

Soms gaat leren niet vanzelf. Extra hulp is dan gewenst. Bij remedial teaching wordt goed naar het kind en zijn of haar mogelijkheden gekeken.
Ieder kind is uniek en daarom wordt per kind bekeken welke manier van leren voor hem of haar het beste werkt.

Remedial teaching richt zich erop de leerling handvatten te geven om tot leren te komen. Hierin verschilt remedial teaching van bijles. Bij bijles wordt de leerstof opnieuw aangeboden en extra geoefend. Bij remedial teaching staan de mogelijkheden van de leerling centraal.

Een remedial teacher heeft een speciale opleiding gevolgd waar zij heeft geleerd om goed naar de behoeften van iedere individuele leerling te kijken.

One Response to Wat is Remedial Teaching?

  • Hallo, dit is een reactie.
    Om een reactie te verwijderen, login en bekijk de berichtreacties. Je vindt daar de optie om reacties te bewerken of te verwijderen.